Các nghiệp vụ cơ bản của Kế toán giao dịch ở NH

Spread the love

Nghiệp vụ của kế toán thì rất nhiều, tuy nhiên có vài nghiệp vụ thường xuyên của 1 kế toán giao dịch:

1. Giao dịch tiền gửi khách hàng (gồm tiền gửi, chuyển tiền …)
2. Giao dịch tiền gửi tiết kiệm
3. Thu đổi ngoại tệ
4. Hỗ trợ tín dụng (VD: thu lãi vay, giải ngân …)

>> Hãy học tốt các phần trên nếu bạn chọn thi vị trí: Kế tóan giao dịch hoặc giao dịch viên

GiangBLOG


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*