File Excel giải bài toán tối ưu (3 Ví dụ dùng Solver)

Spread the love


Bài viết này, G sẽ tổng hợp lại 3 ví dụ gần đây về Cách sử dụng Solver trong Excel.

Đây cũng là 3 bài tập mà các bạn đã gửi mail hoặc comment cho G thời gian qua ^_^!

MỞ ĐẦU:

Để giải 1 bài toán tối ưu, hiện tại có 2 cách mà chúng ta có thể dùng:
1) Là phân tích bài toán sang dạng bài toán Quy hoạch tuyến tính (Với Hàm F(x) tiến tới max, min hoặc 1 gt nào đó; và các điều kiện ràng buộc). Sau đó là tiến hành giải.

=> Nếu quên cách giải Quy hoạch tuyến tính. Bạn có thể vào ĐÂY để tải về Phần mềm giải Bài toán Quy hoạch tuyến tính.

2) Là sử dụng Add-in Solver trong Excel 2003 hoăc 2007. Đây là cách nhanh nhất vì Excel là sẵn có, và nếu sử dụng quen thì Solver còn giải còn được rất nhiều dạng của BT tối ưu nữa.

CÁCH THỨC GIẢI VỚI SOLVER:

Bước 1: Hãy đọc kỹ bài toán và phân tích bài toán:
– Bài toán có các dữ kiện nào phải tìm (Đây sẽ là các Biến thay đổi trong Solver – mục Guess)
- Các ràng buộc của các Biến này là j, nó phải lớn hơn không hay bé hơn, nó nằm trong khoảng nào…
– Bài toán cần tìm cái j, cái j cần phải tối ưu, mục tiêu của bài toán ? (Đây là suy nghĩ để mình lập ra Hàm mục tiêu F(x) )
– Các số liệu của bài toán để liên kết giữa các Biến thay đổiHàm mục tiêu

Bước 2:
– Lập ra n ô ( n = số biến). Đặt giá trị các ô là = 0
– Lập ra ô Hàm mục tiêu. Có liên kết với các ô trên

Bước 3:
– Dùng Solver, khai báo các dữ kiện và khai báo các Ràng buộc
– Chọn “Assume Liner Model” và ấn “Solver”

Các bước trên là các bước cơ bản giải bài toán tối ưu. Với tùy từng bài tập cụ thể thì sẽ phải biến hóa thế nào. Các bạn hãy xem trong 3 Ví dụ dưới đây sẽ rõ. Có hướng dẫn cụ thể & hình ảnh

VD1:
Một nông dân cần quy hoạch sản phẩm NN trồng tối ưu trên mảnh đất của mình. Vấn đềđặt ra là nên tròng bn tấn lúa mì và bn tấn lúa gạo để có lợi nhuận lớn nhất trong đk hạn chế về đất, nc’ và con ng`. Biết:

1. S đất cần để sx 1 tấn lúa gạo là 2ha và lúa mì là 3ha

2. Lượng nước cần để sx 1 tấn lúa gạo là 6m3 và lúa mì là 4m3

3.Nhân công cần để sx 1 tấn lúa gạo là 20co6ng và lúa mì là 5 công

4. Nông dân này có tối đa : 25ha đất, 50m3nc’, 125 nhân công

5. Lợi nhuận thu đc từ lúa gạo là 18 USD/tấn và lúa mì là 21 USD/tấn”

VD2:
Giải hệ phương trình:
2x + 3y + z = 10
3x – 2y + 3z = 13
-5 + 2y – z = 11
Giải bằng Solver

VD3:
Một xí nghiệp nhận hợp đồng sản xuất một loại sản phẩm trong 3 tháng 1,2,3… do có sự thay đổi về giá nguyên vật liệu, năng lượng, nhân công nên theo dự tính chi phí sản xuất sẽ thay đổi theo các tháng. Bảng dưới đây cho biết số lượng sản phẩm cần cung cấp và chi phí cho mỗi sản phẩm trong mỗi tháng.

Mục Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3
Số sản phẩm 80 90 120
Chi phí (trong giờ HC) 30 32 34
Chi phí (ngoài giờ HC) 34 36 38

Mỗi tháng xí nghiệp có thể sản xuất tối đa 100 sản phẩm trong giờ hành chính va 15 sản phẩm ngoài giờ hành chính. Chi phí lưu kho cho mỗi sản phẩm la 2 đv tiền/tháng. Lập kế hoạch sản xuất tối ưu cho xí nghiệp

==========================================
Nguồn: Giang’s BLOG

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*