Phần mềm giải bài toán quy hoạch tuyến tính

Spread the love

Phần mềm giải bài toán quy hoạch tuyến tính
(Dung lượng: 1,96 Mb)

Hướng dẫn:
B1: Bạn tải phần mềm về sau đó ấn “đúp chuột” để cài vào máy
B2: Tự chọn các số ràng buộc (số phương trình) và số ẩn (x)
B3: Lập bài toán của bạn
B4: Để giải bài toán. Chọn “Solve” => Chọn “Giải bài toán”

(Dễ sử dụng và giải chính xác )

=======================================

Còn đây là file EXCEL giải một số dạng bài toán Quy hoạch tuyến tính.

1. File dạng phần mềm Excel (hạn chế là chỉ giải được tối đa 3 ràng buộc (n = 3)

bulletbiggj5gc5.gif image by giang127 Link tải về: QHTT

2. Bài toán QHTT giải trên Excel

bulletbiggj5gc5.gif image by giang127 Link tải về: QHTT 1

2. Bài toán QHTT giải trên Excel (2)

bulletbiggj5gc5.gif image by giang127 Link tải về: QHTT 2

- Giang’s BLOG -


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*