Tuyển tập hình nền: Heroes, Units trong StarCraft II

Spread the love


Tuyển tập những hình ảnh, artwork đẹp và ấn tượng của StarCraft II. Xuất hiện trong tập ảnh này có những heroes như Jim Raynor, Zeratul, Kerigan… cho đến những đơn vị quân như zergling, zealot, marine…v..v..


GameK


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*