Những bài test online hữu ích, miễn phí để thi tuyển vào ngân hàng và các công ty tài chính

Spread the love
Với sự phát triển ngày càng sôi động của ngành CNTT, bạn hoàn toàn có thể làm chủ kiến thức và định mệnh của mình chỉ bằng 1 cú click chuột. Bạn có thể tin hoặc không tin nhưng đó là sự thật!


Sau đây GiangBLOG xin tổng hợp các website cho phép bạn thi test miễn phí trực tuyến. Giúp cho bạn trau dồi các kiến thức và kỹ năng ở nhiều phần thi phổ biến hiện nay bao gồm:


1) Numerical Test
2) Clerical Test
3) Verbal Test
4) Languages Test
5) Technology Test
6) GRE
7) GMAT
8) BMAT
9) IQ

(hiện chúng được áp dụng các các NH nước ngoài như HSBC, Standard chartered bank, Bank of America, JP Morgan Chase …)

Bạn hãy thử tự mình khám phá nhé !

Free online testsSHL Direct - www.shldirect.com 
Gives direct example questions, practice tests and information about the graduate selection process

Offers a range of personality and skills tests including graduate and management tests


Psychometric Success - www.psychometric-success.com 
Free site which provides everything you need to pass a job selection testsAssessment Day - www.assessmentday.co.uk 

Free site offering practice aptitude (numerical & verbal) tests comparable with those used by graduate recruiters

Berger Aptitude for Programming Test - www.psychometrics-uk.com/bapt.html

Is a sample test that measures aptitude for learning computer programmingEfinancial Careers - http://students.efinancialcareers.co.uk/numerical_test.htm 

Provides examples of numerical tests used by employers in the financial services sectorUniversity of Kent Careers Service http://www.kent.ac.uk/careers/psychotests.htm 

Examples of on-line tests to work through with explanationsMathcentre - www.mathcentre.ac.uk/students.php 

Provides help with preparation for psychometric tests encountered during the recruitment process.

Numerical Guru - www.numericalguru.com

Numerical Guru provide two free practice tests. 

Psychological Testing Centre (PTC) - www.psychtesting.org.uk
Provides information and services relating to standards in tests and testing for test takers, test users, test developers and members of the public.

See ‘Realise Potentail’s’ frequently asked questions on psychometrics (note: ‘Realise Potential’ offers psychology-based solutions to organisations. Their work uses objective assessment methods such as psychometrics and, to support both test users and test takers)


Top Employers - www.topemployers.co.uk 

Graduate Jobs Numeracy Game Sponsored by J.P. Morgan

Free practice numerical, verbal and diagrammatical reasoning tests available


Test Websites for GRE, GMAT and BMAT

BMAT (BioMedical Admissions Test) – www.admissionstests.cambridgeassessment.org.uk/adt/
GMAT (Graduate management Admission Test) - www.mba.com/mba/thegmat 
GRE (Graduate Record Exam) -
GiangBLOG

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*