Cơ cấu tổ chức bộ máy của Ngân hàng thương mại

Topics: , ,

Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước ngân hàng thương mại quan trong ở 2 bộ máy như sau

Hội đồng quản trị (HĐQT)

  • HĐQT là bộ máy quyền lực cao nhất của NHTM.Mọi hoạt động của NH đều đặt dưới quyền quảntrị của HĐQT
  • Đối với NHTM Nhà nước: toàn bộ thành viên của HĐQT do Chính phủ quyết định bổ nhiệm hoặc
  • chính phủ ủy nhiệm cho Thống đốc NHNN quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có thoả thuận với Ban Tổ chức –Cán bộ Chính phủ. Nhiệm kỳ của HĐQT là 5 năm, thành viên HĐQT từ 5-7 người.
  • Đối với NHTM Cổ phần : HĐQT do đại diện cổ đông bầu ra, thành viên 3-11 người, nhiệm kỳ 2-5 năm.

Ban Điều hành:

  • Điều hành hoạt động của NH đặt dưới quyền của Tổng giám đốc hoặc giám đốc.
  • Đối với NHTMQD: Tổng giám đốc và các phó TGĐ do Chính phủ hoặc Thống đốc bổ nhiệm
  • Đối với NHTM khác: Tổng giám đốc, các phó TGĐ do HĐQT bổ nhiệm và được Thống đốc chuẩn y.

(Xem hình cỡ to)

GiangBLOG

Leave a Reply

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Read previous post:
vpbank-hcm
Đề thi Chuyên viên QHKH – VPBank Hồ Chí Minh (16/01/2013) [Ảnh chụp]

  ĐỀ THI TUYỂN DỤNG Vị trí tuyển: Chuyên viên Quan hệ khách hàng (BH) Ngày duyệt đề: 16/01/2013 Đơn...

Close