Phân tích tỷ số tài chính

11/02/2016 0
Spread the love

Phân tích tỷ số tài chính là việc sử dụng những kỹ thuật khác nhau để phân tích các báo cáo tài chính của doanh […]

Tài chính hành vi học

11/02/2016 0
Spread the love

Tài chính hành vi học & kinh tế học hành vi là những có lĩnh vực liên quan gần gũi, ứng dụng những nghiên cứu […]

Cử nhân tài chính

11/02/2016 0
Spread the love

Cử nhân tài chính là người sau khi tốt nghiệp chuyên ngành tài chính được trang bị nền tảng cần thiết và các công cụ […]

1 2 3 232